LG elevator co,.ltd

Elevator & Service


LG elevator co,.ltd

Elevator & Service

เมนู

ผลงานติดตั้งลิฟท์

Passenger elevator 

"งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร" Passenger Elevator Glass door 450 KG รับส่ง 3 ชั้น 3 ประตู (ติดตั้ง ณ.บริษัท ซีดับบลิวพลาสติก แอนด์ สแครป เมทัล จ.พิษณุโลก) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

Passenger elevator (ลิฟท์โดยสาร)

"งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร" Passenger elevator Glass door 550 KG รับส่ง 5 ชั้น 5 ประตู (ติดตั้ง ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์โดยสาร คอนโด โรงแรม

"งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร" Passenger elevator  550 KG รับส่ง 8 ชั้น 8 ประตู (ติดตั้ง ณ.คอนโด เอ็มบาสซี่ เพลส ซ.แบริ่ง 45 ) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์โดยสาร อพาทเม้น

"งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร" Passenger elevator  550 KG รับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู (ติดตั้ง ณ.โรงแรมขอนแก่นเรสซิเดนซ์ จ.ขอนแก่น) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์โรงแรม

"งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร" จำนวน 2 ชุด Passenger elevator  750 KG รับส่ง 8 ชั้น 8 ประตู (ติดตั้ง ณ.โรงแรมแกรนวันโฮเต็ล ประเทศ พม่า) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์ขนของ ส่งรถยนต์

"งานติดตั้งลิฟท์ขนส่งรถยนต์" Car lift น้ำหนักบรรทุก 2500 KG รับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู (ติดตั้ง ณ.ศูนย์ฮอนด้า เอ็ม อาร์ เอ็ม คาร์ จ.เชียงราย) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์เตียงพยาบาล Bedlift

"งานติดตั้งลิฟท์เตียงพยาบาล" Bed lift ประตูเปิดกว้าง 120 cm.  น้ำหนักบรรทุก 1600 KG รับส่ง 2 ชั้น 2 ประตู (ติดตั้ง ณ.บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จ.นครราชสีมา) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์ภายในบ้าน

"งานติดตั้ง Home lift" น้ำหนักบรรทุก 400 KG รับส่ง 

2 ชั้น 2 ประตู (ติดตั้ง ณ. บ้านคุณต๋อย หมู่บ้านราชพฤกษ์ เกษตร นวมินทร์) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์ส่งอาหาร / ส่งเอกสาร

"งานติดตั้งลิฟท์ส่งอาหาร" Dumbwaiter lift น้ำหนักบรรทุก 100 KG รับส่ง 

2 ชั้น 2 ประตู (ติดตั้ง ณ. โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดา) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์โรงงาน Hoist Lift

"งานติดตั้งลิฟท์โรงงาน" Hoist lift ประตูแบบบานเหล็กยืดเปิด-ปิด 

จากกึ่งกลาง   น้ำหนักบรรทุก 1000 KG รับส่ง 3 ชั้น 3 ประตู 

(ติดตั้ง ณ.บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ.ยโสธร) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ลิฟท์ขนของ ลิฟท์โรงงาน

"งานติดตั้งลิฟท์โรงงาน" Hoist lift ประตูแบบ 2U  up slide น้ำหนักบรรทุก 2000 KG รับส่ง 2 ชั้น 2 ประตู 

(ติดตั้ง ณ.บริษัท พีพีแพ็คเก็ตจิ้ง จ.นครปฐม) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ติดตั้งโครงสร้างลิฟท์

"งานติดตั้งโครงสร้างลิฟท์ 4 ชั้น"  (ติดตั้ง ณ.บริษัท ดิ อิสระ จำกัด จ.สระบุรี) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

ติดตั้งโครงสร้าง ช่องลิฟท์นอกอาคาร

(ติดตั้งโครงสร้างลิฟท์นอกอาคาร 5 ชั้น )

ตู้ควบคุมระบบลิฟท์ระบบ VVV-VF

"งานติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร"  ระบบ  AC-VVVF SIMPLEX  UP AND DOWN  SELECTIVE COLLECTIVE  Microprocesser 32 bit  (ติดตั้ง ณ.โครงการ Tara Avenue Rangsit Klong 3) 

[ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อย]

บริการติดตั้ง - ลิฟท์โดยสาร-ลิฟท์เตียงพยาบาล-ลิฟท์บ้าน-ลิฟท์รถยนต์-ลิฟท์บรรทุก-ลิฟท์โรงงาน-ลิฟท์ส่งเอกสาร-ส่งอาหาร